• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Bij niet betalen kosten contra-expertise mag bloedmonster worden vernietigd

Wanneer u de kosten voor de contra-expertise niet op tijd betaalt, mag het NFI het bloedmonster vernietigen en zal er dus geen analyse van het bloedmonster plaatsvinden. Dit is nog eens bevestigd door de Hoge Raad in zijn uitspraak van 21 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AV115. 

Kosten contra-expertise

De kosten voor de contra-expertise bestaan uit 2 onderdelen
1. de kosten die u moet betalen op het politiebureau (voor de arts die daar verschijnt voor de bloedafname)
2. de kosten die u moet betalen aan het NFI

Niet betalen kosten

Als u de kosten niet op tijd betaalt, zal het bloedmonster door het NFI worden vernietigd. Dit volgt uit de uitspraak van de Hoge Raad:

“Het oordeel van het Hof dat de verdachte het aan zichzelf heeft te wijten dat het tegenonderzoek niet heeft plaatsgevonden geeft geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en is evenmin onbegrijpelijk, in aanmerking genomen dat het Hof heeft vastgesteld dat:
(i) van de verdachte, nadat hij om een tegenonderzoek had verzocht, door een arts bloed is afgenomen waarvoor hij aan de politie een bedrag van € 83,50 heeft betaald;
(ii) de verdachte vervolgens ervan op de hoogte is gesteld dat hij binnen een termijn van zes weken eigener beweging een bedrag van € 91,- aan het Nederlands Forensisch Instituut (verder: NFI) diende over te maken voor de bepaling van het alcoholgehalte van het afgenomen bloed;
(iii) de verdachte het verschuldigde bedrag niet aan het NFI heeft betaald.

Daaraan kan niet afdoen dat de door het NFI aan de verdachte gezonden betalingsherinnering deze wellicht niet heeft bereikt, aangezien geen rechtsregel het NFI ertoe verplichtte zulk een herinnering te versturen.

< Terug naar Meer informatie rijden onder invloed
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden