• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Veroordeling art. 6 WVW bij inrijden op file

Vrachtwagen had te hoge snelheid gelet op filevorming

LJN: BN0826, Rechtbank Zutphen, 9 juli 2010
De rechtbank is, gelet op het vooroverwogene, van oordeel dat verdachte zeer onoplettend heeft gereden. Hiertoe oordeelt zij als volgt. Verdachte heeft gereden met een snelheid van ongeveer 90 km/u. Deze snelheid was niet alleen boven de voor verdachte maximaal toegestane snelheid, maar tevens, gelet op het feit dat er een file was gevormd, te hoog voor een veilig verkeer ter plaatse. Verdachte had zijn snelheid moeten aanpassen aan de overige verkeersdeelnemers. Dit heeft verdachte echter niet gedaan, omdat hij deze verkeersdeelnemers en de waarschuwingsborden die de verkeerdeelnemers waarschuwde voor filevorming, niet tijdig heeft opgemerkt. Als gevolg van zijn snelheid kon verdachte, toen hij het overige verkeer opmerkte, niet meer tijdig stoppen en was een aanrijding het gevolg. De rechtbank acht gelet op het vooroverwogene wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het primair ten laste gelegde heeft begaan.

Verdachte had zijn snelheid moeten aanpassen

LJN: BN0822, Rechtbank Zutphen, 9 juli 2010
De rechtbank is van oordeel dat verdachte aanmerkelijk onoplettend heeft gereden. Hiertoe oordeelt zij als volgt. Verdachte heeft gereden met een snelheid van ongeveer 80 km/u. Deze snelheid was, gelet op het feit dat er een file was gevormd voor de verkeerslichten, te hoog voor een veilig verkeer ter plaatse. Verdachte had zijn snelheid moeten aanpassen aan de overige verkeersdeelnemers. Dit heeft verdachte echter niet gedaan, omdat hij deze verkeersdeelnemers niet tijdig heeft opgemerkt. Als gevolg van zijn snelheid kon verdachte, toen hij het overige verkeer opmerkte, niet meer tijdig stoppen en was een aanrijding het gevolg.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden