• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Poging tot rijden onder invloed

Ook een poging tot het rijden onder invloed is strafbaar. Zo is de verdachte die plaats neemt op de bestuurdersplaats, de motor start en de verlichting aan zet, zonder aannemelijk ontlastend verhaal ook veroordeeld (HR 17 september 2002, LJN: AE3382 en HR 11 december 2007, LJN: BB7658).

De grens van de poging ligt bij het het verrichten van uitvoeringshandelingen. Qua uitvoeringshandelingen kan dan worden gedacht aan het starten van de motor, het ontsteken van de verlichting en het in de eerste versnelling zetten.

Aanstalten maken

Wanneer er nog geen uitvoeringshandelingen zijn verricht, kan het hooguit gaan om ‘aanstalten maken’.

Van het aanstalten maken is sprake wanneer er nog uitvoeringshandelingen gericht op het besturen zijn. In dit geval kan hooguit een voorlopige ademanalyse worden afgenomen (art. 160 lid 5 WVW) en een rijverbod opleggen (art. 162 WVW).

Differentiatie rijden onder invloed

In feite kunnen de verschillende fasen van rijden onder invloed als volgt worden onderscheiden:

  1. Aanstalten maken
  2. Verdenking bestuurder te zijn geweest
  3. Poging tot rijden onder invloed
  4. Bestuurder
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden