• Eerlijke inschatting
  • Enkel ervaren verkeersstrafrechtadvocaten
  • Snelle werkwijze
  • Voordeligste tarief

Brief uitslag bloedonderzoek kan per gewone post naar opgegeven adres worden verstuurd.

Art. 17 Besluit alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer vereist dat de opsporingsambtenaar de verdachte binnen een week na ontvangst van het verslag schriftelijk in kennis stelt van het resultaat van het bloedonderzoek en van het recht op tegenonderzoek. Het verzenden van een schriftelijke mededeling naar het adres dat de verdachte zelf heeft opgegeven, is daartoe voldoende, aldus de nota van toelichting bij het BADG (Stb. 2016, 529, p. 34).
Aan de eis dat de verdachte schriftelijk in kennis moet worden gesteld, is aldus voldaan indien een schriftelijke mededeling is verzonden naar het adres dat de verdachte zelf heeft opgegeven. Niet is vereist dat komt vast te staan dat de verdachte de schriftelijke mededeling ook daadwerkelijk heeft ontvangen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden